Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DANSK CHOW CHOW KLUB
lørdag den 18. marts 2023 kl. 11.00 i Vemmelev i Huset Vemmelev,Kirkevej 11 4241 Vemmelev

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, meddelelse af ansvarsfrihed.
 6. Forelæggelse af budget for igangværende regnskabsår
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  1. Ingen indkomne forslag.
 9. Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 10. Eventuelt

På valg jf. Pkt. 9:

 • Bestyrelsesmedlem: Michael Stagebo
 • Bestyrelsesmedlem: Charlotte Nørskov Jensen
 • Bestyrelsesmedlem: Preben Krog
 • Bestyrelsessuppleanter: Ingen tilbageværende
 • Revisor og revisorsuppleant: henholdsvis Peter L. Jensen & Susanne Danielsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med brød.

Der er mulighed for at købe øvrige drikkevarer og smørrebrød (3 stk.+1 sodavand for 100 kr.). Smørebrød bestilles hos Kenneth Ruggaard på mail kasserer@dcck.dk - senest d. 08. marts 2023.

Husk at kontingent skal være betalt senest d. 31. januar 2023.

Rettidig betaling af kontingent skal være overholdt for at opretholde stemme- og valgret på generalforsamlingen.
Nye medlemmer skal have været medlem minimum 6 mdr. for at have stemme- og valgret.

Ikke medlemmer gøres opmærksomme på, at de kun kan være til stede såfremt Generalforsamlingen tillader det.

Med venlig hilsen DCCK’s Bestyrelse

You may also like...