Anmeldelse af parring Parringskort A

Ovenstående oplysninger er afgivet på tro og love.

Bemærk! Jvf. DCCKs love gælder følgende:                                                                                  

REGISTRERING AF PARRINGER OG HVALPEKULD:                                                                      

  1. Alle medlemmer af Dansk Chow Chow Klub har pligt til at give meddelelse til DCCK's Sundhedsudvalg om foretagelse af parringer. Denne pligt påhviler tævens ejer. Parringen skal være bekræftet af hanhundens ejer.
  2. Tævens ejer har pligt til at give Sundhedsudvalget oplysning om fødsel, kuldets størrelse, samt forekomst af fejl og defekter.
  3. Meddelelsen skal gives på blanketter udgivet af DCCK, blanketterne skal være underskrevet. Ved elektronisk indsendelse af oplysninger bekræftes "på tro og love" på blanketten.                                                                              

D.v.s. at tæveejeren skal sørge for rettidigt at udfylde og sende parringskort A og B til DCCK's Sundhedsudvalg på begge hunde.                                                                                     

Parringskort B skal indsendes selv om tæven evt. ikke bliver drægtig                                                                           

For ejere af hanhunde                                                                       

Såfremt en hanhund parrer en tæve, der er ejet af en person, som ikke er medlem af Dansk Chow Chow Klub eller ejet af en person bosiddende i udlandet, påhviler det hanhundens ejer at udfylde og indsende  kort A og B, samt ved sin underskrift at bekræfte, at omstående parring har fundet sted.

 

  • Parring skal anmeldes senest 8 dage efter parring.
  • Resultat af parring anmeldes når hvalpene er 5 uger gamle. Eller hvis tæven går tom.
  • Har din hanhund parret en udenlandsk tæve, er det din pligt, som hanhundeejer, som minimum at anmelde selve parringen.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til udfyldelse af parringskortet er du velkommen til at kontakte Sundhedsudvalget:

Har du problemer med webformularen kan du kontakte Webmaster: