Mentalbeskrivelse

Mentalbeskrivelsen er en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række ikke-indlærte situationer. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

I tabellen nederst på siden kan du se ønskeprofilen for Chow Chow’en.

I DKK arbejder man for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr.

Formålet med mentalbeskrivelse er:

  • at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofiler.
  • at give opdrætterne et avlsredskab.
  • at give hundeejerne kendskab til deres hundes mentale egenskaber.

I DKK's mentalbeskrivelse anvender man testmodeller, der i så høj grad som muligt adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med ønskeprofilen for racen. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr., men testresultater registreres kun for hunde i alderen 10 - 24 mdr.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen, vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål.

Læs mere mentalbeskrivelse hos DKK her
Se film om mentalbeskrivelse her

Testmodel1. 2. 3. 4. 5.
1a KontaktAfviser kontakt, knurrer og / eller bideforsøg.Undviger kontakt
- kryber og trækker sig.
Accepterer kontakt
- er helt uengageret
- trækker sig ikke
Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret. Påtrængende kontakt
- anledning mangler
- kan evt. hoppe og gø
1b HåndteringVil ikke følge med.Følger med et stykke
Evt. i fuld line væk fra TL.
Følger modvilligt med hele vejen.Følger med uden besvær. Følger villigt med.
1c HåndteringFlugtforsøg / kraftig trueadfærd.Kraftige unddragelser / trusler.Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd.Lader sig håndtere. Lader sig villigt håndtere.
2a LegLeger ikke.Leger ikke.
Viser interesse.
Leger.
- starter langsomt.
- bliver aktiv.
Leger aktivt.
Starter hurtigt.
Leger meget aktivt.
Starter hurtigt.
Svær at afbryde.
2b Leg
- greb
Griber ikke.Griber ikke straks.
Snuser først på objektet.
Griber forsigtigt eller nipper i objektet. Griber med hele munden, tager fat.Griber straks - målbevidst.
2c Leg
- træk
- kampleg
Tager ikke fat.Holder forsigtigt fast. Slipper og / eller trækker ikke. Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen.Tager straks fat og holder fast . Rusker og trækker til TL slipper.Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper. Rusker efter TL slipper.
3a Jagt - fartStarter ikke.Starter, men afbryder.
Fuldfører ikke.
Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet.Starter og fuldfører med høj fart.Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 m forbi.
3b Jagt - fangstOverser bevidst.
Når ikke frem til byttet.
Tager ikke byttet.
Snuser ikke til byttet.
Tager ikke byttet, men snuser til byttet.Tager byttet tøvende.Tager byttet straks. Målbevidst.
4 Aktivitets niveauInaktiv.
Uinteresseret.
Opmærksom - står, sidder eller ligger. Går rundt.
Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet.
Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op.Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne.
Piber, gør, trækker i linen.
5a Overraskelse
- skræk
Stopper - kort stop.
Ingen undvigelser.
Stopper og dukker sig. Undvigemanøvre.
(uden at vende sig bort)
Flygter højst 5 meter.
(vender sig bort)
Flygter mere end 5 meter.
5b Overraskelse
- trusler / aggressivitet.
Ingen trueadfærd. Én eller to trusselshandlinger.Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler.Mange eller vedvarende trusler med angreb.Kraftig trueadfærd med direkte angreb.
5c Overraskelse
- nysgerrighed
Går frem til dukken, når dukken er lagt ned.
Går ikke frem.
Går frem til dukken, når føreren taler til dukken.Går frem til dukken, når føreren står ved dukken.Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d Overraskelse
- afreaktion
Ingen undvigemanøvre. Går i lille bue 1. gang.
Ser til siden 2. gang.
Ingen reaktion 3. gang.
Går i bue 1. gang.
Går i lille bue 2. gang.
Ser til siden 3. gang.
Strakt line væk fra dukken 1. gang.
Går i bue 2. og 3. gang.
Strakt line væk fra dukken mindst to gange.
6a Lyd - skræk Stopper - kort stop.
Ingen undvigelser.
Stopper og dukker sig Undvigemanøvre.
(uden at vende sig bort)
Flygter højst 5 meter.
(vender sig bort)
Flygter mere end 5 meter.
6b Lyd
- nysgerrighed
Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen.
Går ikke frem.
Går frem til pladen, når føreren taler til pladen.Går frem til pladen, når føreren står ved pladen.Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem. Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
6c Lyd
- afreaktion
Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang.
Ser til siden 2. gang. Ingen reaktion 3. gang.
Går i bue 1. gang.
Går i lille bue 2. gang.
Ser til siden 3. gang.
Strakt line væk fra pladen 1. gang.
Går i bue 2. og 3. gang.
Strakt line væk fra pladen mindst to gange.
7a Spøgelser
- skræk
Viser ingen flugttendenser. Én eller to flugthandlinger.Skifter mellem begyndende flugt og kontrol.Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel.Flygter i linens længde i momentets første tredjedel
7b Spøgelser
- trusler / aggressivitet.
Ingen trueadfærd.Én eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet. Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet.Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand.Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet.
7c Spøgelser
- afreaktion
Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret.
Kommer ikke frem.
Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten.Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten.Går frem til figuranten, når fører er gået halv frem mod figuranten.Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
8 Skarp lyd Viser sig ikke berørt.
Hurtig kontrol, siden uberørt.
Reaktionen forsvinder efter de første skud.
Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet.
Tilbageværende uro efter flere skud.
Kan ikke genoptage tidligere aktivitet.
Viser stigende flugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet.Flygter under aktivitet.
Forlader evt. pladsen.