Klubben

Dansk Chow Chow Klub er den eneste danske specialklub for racen Chow Chow, der er samarbejdende med, og anerkendt af Dansk Kennel Klub (og dermed også FCI)

Dansk Chow Chow Klub er en hundeklub for alle, der holder af racehunden chow chow.

Klubben har til formål at arbejde til fremme af kendskabet til chow chow'en samt arbejde for racens tarv, herunder sundhed, og gennem rådgivning i hensigtsmæssig avl, at bevare racens standard, eksteriør, temperament samt øvrige egenskaber og historie, hvilket søges opnået ved afholdelse af udstillinger, mødevirksomhed, rådgivning, udgivelse af medlemsblad og/eller lignende.

Dansk Chow Chow Klub er stiftet 4. marts 1972 og en samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub.

Love for Dansk Chow Chow Klub

Overordnet politik for DCCK

Privatlivspolitik i henhold til databeskyttelsesforordningen