Avl og anbefalinger

DKKs etiske anbefalinger for avl

Som opdrætter i Dansk Kennel Klub, er man forpligtiget til at overholde en lang række etiske anbefalinger.

 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede.
 2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
 3. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid, og det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene. Hvis en tæve føder to kuld inden for en periode på 12 måneder, bør tæven efterfølgende have en pause på mindst 12 måneder, før næste kuld fødes.
 4. En tæve bør have sit sidste kuld inden hun fylder 8 år. En tæve på over 8 år kan dog benyttes i avl, hvis der sammen med registrering- anmeldelsen indsendes en dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.
 5. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages.
 6. Hvis en hund er DNA testet som bærer af en recessiv sygdom, bør avlspartneren være testet og fundet genetisk fri for den samme sygdom. Det påhviler ejeren af såvel tæve som hanhund, at oplyse om eventuelle DNA test resultater, før der indgås aftale om parring.
 7. Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås.
 8. Det er opdrætterens og hanhundeejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås.
 9. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
 10. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
 11. Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr .

Du kan læse mere om DKKs anbefalinger her.

DCCK's tilføjelser:

 • En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fyldt 18 mdr. og ikke før den er fuldt udviklet.
 • Opdrætteren skal gennem sit avlsarbejde medvirke til at bevare og forbedre racens sundhed, temperament og eksteriør.
 • Ejere af avlsdyr, både hanhundeejere og tæveejere, har INDEN valg af avlspartner, lige stort ansvar for at de etiske regler er opfyldt - ikke blot hos egen hund, men også hos den potentielle avlspartner.