Databeskyttelsesforordning

Privatlivspolitik i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Klubbens formål med at behandle personoplysninger såsom navn, adresse, tlf. nummer og mail er at kunne servicere medlemmerne i forbindelse med det medlemskab man har erhvervet sig.

Disse oplysninger er kun tilgængelige for de tillidsvalgte i klubben, der har til formål at udføre den service medlemmet har ret til. Dansk Chow Chow Klub videresælger eller videregiver ikke disse personfølsomme oplysninger til tredje part.

Klubben indsamler kun informationer, der har en berettiget interesse i forbindelse med det formål at kunne opfylde de af medlemmet erhvervede rettigheder til at modtage medlemsblad og deltage i klubbens arrangementer.

Et medlem kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger Dansk Chow Chow Klub har om vedkommende og et medlem vil som udgangspunkt blive informeret såfremt, der behandles informationer om den pågældende. Alle medlemmer har ret til indsigt om sig selv.

Klubben opbevarer og behandler ikke personfølsomme oplysninger, hvorom der kan stilles krav om højere grad af databeskyttelse.

Dansk Chow Chow Klub har en aftale med Dansk Kennel Klub omkring et fælles dataansvar klubberne imellem, da klubben i dag benytter sig af DKKs hundeweb system.

I dette system indsamlers og behandles oplysninger om medlemmer, som f.eks. tilmelder sig et af klubbens arrangementer via hundeweb portalen.

Se aftalen her: Aftale vedr fælles dataansvar DKK-DCCK

Dansk Chow Chow Klubs dataansvarlig er bestyrelsen.