Ny bestyrelse pr. 18. marts 2017

På den ordinære generalforsamling d. 18. marts 2017 var der tre pladser i bestyrelsen på valg. Preben Krog (genopstillede), Trine Hindsby Lund og Lise Jensen blev valgt ind i Dansk Chow Chow Klubs bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

  • Formand: Trine Hinsby Lund
  • Næstformand: Susanne Dammann
  • Kasserer: Niels Larsen
  • Sekretær: Preben Krog
  • Bestyrelsesmedlem: Lise Jensen

Bestyrelsessuppleanter er:

  1. suppleant: Leif Frandsen
  2. suppelant: Poul Erik Flensborg

You may also like...