Forvarsel til generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 18. marts 2023 i Huset Vemmelev, Kirkevej 11, 4241 Vemmelev

På ordinær valg er:

  • Charlotte Nørskov Jensen
  • Michael Stagebo
  • Preben Krog

Forslag til dagsorden og indstillinger af kandidater til bestyrelsen skal jf. lovene være bestyrelsen i hænde senest 1. hverdag efter d. 14. januar (dvs. d. 16. januar 2023). Forslag og indstillinger kandidater sendes til formanden på formand@dcck.dk.

Revisor og suppleanter til bestyrelsen kan opstilles på dagen.

Referat fra generalforsamlingen 2022 kan findes her: Bestyrelse

You may also like...