Ekstraordinær Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Chow Chow Klub

søndag den 10. maj 2015 kl. 10.00 i Korsør Medborgerhus, Skolegade 1, Korsør.

På DCCKs ordinære generalforsamling 2015, valgte klubbens bestyrelse at træde tilbage og give plads til nye kræfter. Det lykkedes ikke på den ordinære generalforsamling at få alle bestyrelses- og suppleant poster besat og derfor blev det nødvendigt med denne indkaldelse. Generalforsamlingen var enige om at valg af revisor og revisorsuppleant skulle udskydes til den ekstraordinære generalforsamling.

På den ordinære Generalforsamling blev følgende valgt:

 • Formand: Mette Maj
 • Sekretær: Preben Krog
 • Bestyrelsesmedlem: Grethe Lunau
 • Bestyrelsessuppleant: Michael Stagebo

Ovennævnte, der fungerer som forretningsbestyrelse indtil den ekstraordinære generalforsamling, vil samtidig opfordre alle klubbens medlemmer til at møde op - og til at alle der har interesse i at gøre et stykke arbejde for klubben stiller sig til rådighed for valg til de ledige poster. Vi ser gerne en så bred geografisk fordeling af bestyrelsesmedlemmer som muligt. Opstilling vil foregå på dagen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. A. Kasserer
  B. Bestyrelsesmedlem
  C. Bestyrelsessuppleant
  D. Revisor
  E. Revisorsuppleant

Der kan ikke behandles andre emner på den ekstraordinære generalforsamling.

Praktiske oplysninger:
Klubben er vært ved en kop kaffe med brød. Der er mulighed for at købe øvrige drikkevarer.
Bestilling af brød til kaffen ved Mette Maj, formand@dcck.dk - senest torsdag d. 7. maj kl. 12.

Husk – at kontingent skal være betalt senest d. 31. januar 2015.
Rettidig betaling af kontingent skal være overholdt for at opretholde stemme- og valgret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
DCCK’s Forretningsbestyrelse

You may also like...