Indkaldelse til Generalforsamling 2015

Der indkaldelse hermed til Generalforsamling i Dansk Chow Chow Klub:

Lørdag d. 21. marts 2015 kl. 11:00
Korsør medborgerhus
Skolegade 1, Korsør

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, meddelelse af ansvarsfrihed
 6. Forelæggelsen af budget for igangværende regnskabsår
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  1. Ingen forslag modtaget.
 9. Valg af:
  1. Kasserer (ekstraordinært)
  2. Sekretær – Stine Hjelme genopstiller ikke
  3. Bestyrelsesmedlem 1 – Gunnar Rasmussen genopstiller ikke
  4. Bestyrelsessuppleanter
  5. Revisor – Merete Kvetny genopstiller ikke
  6. Revisorsuppleant
 10. Eventuel
  1. Bestyrelsens oplæg til debatpunkt:

Vi får tilkendegivelser om man ikke helt forstår årsagen til / vigtigheden af diverse registreringer i SU. Samtidigt tales der løbende i klubben; blandt medlemmer, i bestyrelsen og i udvalg, om at vi gerne vil have Chow Chow’en af problemracelisten.

Vi skal sikre, at det vi gør giver mening og at de oplysninger vi får kan og bliver brugt i arbejdet for racen.

Vi vil derfor gerne have en dialog om sundheden. Hvad kan og skal vi bruge af det vi har/gør i dag – og skal der noget mere/andet til?  Hvad er det vi vil – hvorfor gør vi det – og hvordan gør vi det (rent praktisk)?

Praktiske oplysninger:

Klubben er vært med en kop kaffe/te med kage for medlemmer. For ikke medlemmer er prisen 50 kr. som betales til kassereren. 

Det er muligt at købe drikkevarer og smørebrød (3 stk. kr. 45,00). Smørebrødet kan bestilles hos Birte Mogensen telefon 48 48 27 75 efter kl. 15.00 eller på mail formand@dcck.dk senest 13. marts. Det er ikke tilladt at nyde medbragt mad og drikkevarer.

Rettidig indbetaling af kontingent skal være overholdt for at opretholde stemmeret til generalforsamlingen, dvs. at kontingentet skal være betalt senest 31. januar 2015. Nye medlemmer skal have været medlem i minimum 6 måneder for at have stemmeret og for at kunnen opstille til bestyrelsesposter.

Ikke-medlemmer gøres opmærksomme på, at de kun kan være til stede såfremt Generalforsamlingen tillader det.

Med venlig hilsen
DCCK’s bestyrelse

You may also like...