Indkaldelse til generalforsamling 2018

DCCK Logo
Der indkaldes hermed til generalforsamling i DANSK CHOW CHOW KLUB
søndag den 18. marts 2018 kl. 11.00 i Middelfart i Lillebæltshallen, Færøvej 74, 5500 Middelfart

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, meddelelse af ansvarsfrihed.
 6. Forelæggelse af budget for igangværende regnskabsår
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  1. Ingen indkomne forslag.
 9. Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 10. Eventuelt

På valg jf. Pkt. 9:

Bestyrelsesmedlem: Susanne Dammann, genopstiller
Bestyrelsesmedlem: Niels Larsen, genopstiller ikke
Bestyrelsessuppleanter: Leif Frandsen og Poul Erik Flensborg
Revisor og revisorsuppleant: henholdsvis Marianne Baden & Susanne Danielsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med brød.

Der er mulighed for at købe øvrige drikkevarer og smørrebrød (3 stk.+1 sodavand for 100 kr.). Smørebrød bestilles hos Trine Hinsby Lund på mail formand@dcck.dk - senest d. 12. marts 2018.

Husk at kontingent skal være betalt senest d. 31. januar 2018.

Rettidig betaling af kontingent skal være overholdt for at opretholde stemme- og valgret på generalforsamlingen.
Nye medlemmer skal have været medlem minimum 6 mdr. for at have stemme- og valgret.

Ikke medlemmer gøres opmærksomme på, at de kun kan være til stede såfremt Generalforsamlingen tillader det.

Med venlig hilsen DCCK’s Bestyrelse

You may also like...