Indkaldelse til Generalforsamling 2017

DCCK Logo

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DANSK CHOW CHOW KLUB
lørdag den 18. marts 2017 kl. 11.00 i Korsør Medborgerhus, Skolegade 1, 4220 Korsør

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, meddelelse af ansvarsfrihed.
 6. Forelæggelse af budget for igangværende regnskabsår
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  1. Forslag fra Bestyrelsen – Medlems rabatordning og opdrætter tilmelding
 9. Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 10. Eventuelt.

På valg jf. Pkt. 9:

Bestyrelsesmedlem: Poul Erik Flensborg – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Grethe Lunau – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Preben Krog - genopstiller
Bestyrelsessuppleanter: Birgit Pedersen og ubesat
Revisor og revisorsuppleant: henholdsvis Helle Rasmussen & Susanne Danielsen

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med brød.

Der er mulighed for at købe øvrige drikkevarer og smørrebrød (3 stk. for 100 kr.). Smørebrød bestilles hos Preben Krog på mail sekretariat@dcck.dk - senest d. 11. marts 2017.

Husk at kontingent skal være betalt senest d. 31. januar 2017.

Rettidig betaling af kontingent skal være overholdt for at opretholde stemme- og valgret på generalforsamlingen.
Nye medlemmer skal have været medlem minimum 6 mdr. for at have stemme- og valgret.

Ikke medlemmer gøres opmærksomme på, at de kun kan være til stede såfremt Generalforsamlingen tillader det.

Med venlig hilsen DCCK’s Bestyrelse

You may also like...