Generalforsamling 2024 / opdateret d 25 jan 2024

Dcck logo

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2024.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DANSK CHOW CHOW KLUB

Søndag den 17. marts 2024 start ca kl. 12-12.30

Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej 13, Brenderup.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, meddelelse af ansvarsfrihed.
 6. Forelæggelse af budget for igangværende regnskabsår
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  1. Ingen indkomne forslag.
 9. Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant

På valg jf. Pkt. 9:

Bestyrelsesmedlem: Helle Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Maibritt Nielsen
Bestyrelsessuppleant: Annalise Stagebo
Bestyrelsessuppleanter: Birgit Dammann
Revisor og revisorsuppleant: henholdsvis Marianne Baden og Peter L. Jensen

10. eventuelt

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med brød.

Der er mulighed for at købe øvrige drikkevarer og smørrebrød Smørebrød 35 kr. pr. stk. bestilles hos Formand Michael Stagebo på mail formand@dcck.dk – senest d. 08. marts 2024.

Husk at kontingent skal være betalt senest d. 31. januar 2024.

Rettidig betaling af kontingent skal være overholdt for at opretholde stemme- og valgret på generalforsamlingen.
Nye medlemmer skal have været medlem minimum 6 mdr. for at have stemme- og valgret.

Ikke medlemmer gøres opmærksomme på, at de kun kan være til stede såfremt Generalforsamlingen tillader det.

 

Med venlig hilsen DCCK’s Bestyrelse/ januar 2024

You may also like...

1 Response

 1. 25. januar 2024

  […] Generalforsamling 2024 […]