Bestyrelse efter generalforsamlingen 2019

Efter den ordinære generalforsamling d. 31. marts 2019 blev der valgt tre nye medlemmer ind i Dansk Chow Chow Klubs bestyrelse; Dennis Hessner, Susanne Lunau og Stine Hjelme

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

  • Formand: Michael Stagebo
  • Næstformand: Susanne Dammann
  • Sekretær: Stine Hjelme
  • Kasserer: Dennis Hessner
  • Bestyrelsesmedlem: Susanne Lunau

Bestyrelsessuppleanter er:

  • Suppleant: Peter Jensen
  • Suppleant: Kaj Pedersen

Referat fra generalforsamlingen følger.

You may also like...