Nyheds brev fra Dansk Chow Chow Klub

Nyhedsbrev fra Dansk Chow Klub (DCCK)

På baggrund af DCCK´s økonomiske situation og for at kunne informere vores medlemmer, har bestyrelsen valgt at udsende et nyhedsbrev. DCCK har desværre ikke økonomiske midler til at lave et blad på nuværende tidspunkt, men vi håber det bliver aktuelt i fremtiden.

 

Status på bedragerisituationen

Som de fleste medlemmer ved, så er DCCK´s økonomi lagt i ”ruiner” efter at vores tidligere kasserer tømte kassen. Den tidligere kasserer har gjort alt for at besvære bestyrelsens adgang til klubbens konto, hvorfor der er gået tid med at få kontoadgangen. Han efterlod sølle 51 kr. på kontoen, samt ubetalte regninger for i alt ca. 6.000 kr. fra blandt andet Bredstenudstillingen og andre udeståender.

Vores sekretær i DCCK, Preben Krog, har lavet et stort arbejde - med støtte fra vores nuværende kasserer, Helle Rasmussen, så en så præcis opgørelse af bedrageriet kunne verificeres. I skrivende stund er opgørelsen, at der mangler godt 143.000 kr. på klubbens konto.

Derudover er der udstedt gavekort til personer som har hjulpet klubben og som skulle udsendes af daværende kasserer. Det er kommet frem, at ikke alle har modtaget disse gavekort og at kassereren selv har beholdt dem.

Den tidligere kasserer har desuden betalt en regning for pattegris 2 gange efter vores jubilæumsfest i maj 2022 og har ikke fået trukket pengene hjem igen. Det drejer sig om et beløb på 12.550 kr. Vores formand, Michael Stagebo måtte overtage denne sag og efter gentagne gange at have forsøgt at få pengene tilbage er det endt med, at sagen er meldt til inkasso.

Heldigvis har klubbens Kontaktudvalg og Ejerskifteudvalget selvstændige økonomier, som den tidligere kasserer ikke havde adgang til. DCCK har derfor lånt penge fra disse udvalg og kan dermed køre klubben videre i 2023 for disse penge.

Status på bedrageriet fra den tidligere kasserer er, at han er meldt til politiet - og at der netop er kommet en bekræftelse på, at politiet har åbnet en sag på bedrageriet. Bestyrelsen forventer naturligvis at der bliver rejst en anklage og en fremtidig dom, men der kan gå lang tid med behandling ved politiet inden sagen kommer for retten. Bestyrelsen er indstillet på at forfølge sagen til der kommer en domsfældelse.

Bestyrelsen har sendt sagen til Dansk Kennel Klub med henblik på en disciplinærsag, så den tidligere kasserer ikke vil kunne deltage i Dansk Kennel Klubs aktiviteter. Dansk Kennel Klub er orienteret om sagen.

 

Advarsel til klubbens medlemmer

Den daværende kasserer har netop oprettet en forening, Foreningen Danske Chowchow Ejere. Foreningen er oprettet hos Erhvervsstyrelsen med cvr-nr. Det er ikke en klub / forening under Dansk Kennel Klub eller relateret til Dansk Chow Chow Klub. Da daværende kasserer tidligere havde adgang til medlemslisten i DCCK og kan have gemt den, skal alle medlemmer være opmærksom på afsenderen, hvis der fremsendes forespørgsler eller andet. Motivet til foreningen kendes ikke, vi kan kun gætte på herpå. Men ud fra hans bedrageri er vi bekymrede for, at han igen vil forsøge at bedrage klubbens medlemmer og/eller forsøge at ødelægge vores klub ved at prøve på, at sætte DCCK i miskredit, hvis medlemmerne tror det er DCCK, der agerer eller blot lave en konkurrent til DCCK. Klubbens medlemmer vil løbende blive orienteret om sagens udvikling.

 

Status for klubben

Bestyrelsen er indstillet på at forsøge at køre DCCK videre som selvstændig klub, men der bliver brug for alle jer medlemmer til at støtte op om klubben og dens aktiviteter. Klubben er Jeres – og I er alle med til at gøre den til det den er.

Den økonomiske situation bevirker, at bestyrelsen er i gang med at finde udveje, hvor udgifterne kan nedbringes. Et af tiltagene er, at DCCK holder udstillinger sammen med andre klubber, så udgifter til dommere og ringpersonale bliver reduceret. Men flere tiltage vil helt sikkert komme.

 

Økonomisk støtte til klubben

Mange medlemmer i såvel i Danmark som udlandet har tilkendegivet at ville støtte vores klub. Norsk Chow Chow Klub har allerede vist sin støtte og sponsoreret 10.000 Nkr. til DCCK. Vi er dybt taknemmelige for den betænkelighed fra vores norske venner.

DCCK har forsat brug for hjælp, så vi kan planlægge og betale for diverse aktiviteter for klubbens medlemmer i fremtiden, og ikke mindst så vi igen kan få råd til at udgive vores blad. DCCK søger derfor sponsorater – små som store, al hjælp vil være velkommen. Kontingenter for 2023 og opsparinger er desværre inkluderet i det stjålne beløb, så ekstra kontingent eller et beløb til klubben vil være mere end velkomment.

DCCK vil lave et opslag med annoncer på sponsorer på klubbens hjemmeside, i kommende Nyhedsbrev og på klubbens hjemmeside og FB, hvis det ønskes. Beløbene kan indbetales på DCCKs konto nummer Jyske Bank 5036 1068484  - BIC/Swift: JYBADKKK -  IBAN: DK2250360001068484  eller MobilePay 460623

Desuden vil der komme opslag på DCCK´s hjemmeside og Facebookside, hvor vi vil søge om sponsorater til at drive klubben videre.

 

Hvordan får vi klubben videre?

En af de tilbagevendende drøftelser i bestyrelsen er at få nye medlemmer til DCCK. Bestyrelsen har et ønske om flere aktiviteter, så alle Chow Chow ejere kan se DCCK som deres klub. Det skal være en klub, hvor der opbygges et fællesskab omkring vores race, Chow Chowen. Et sted hvor man kan få nye bekendtskaber fra mennesker som holder lige så meget af vores fantastiske race. DCCK skal have gang i diverse klubaktiviteter, hvor der er mulighed for råd og vejledning om racens pleje, at støtte op om opdrætterne og nye hvalpekøbere - og hvad der ellers efterspørges fra medlemmer, så kom med Jeres ønsker til aktiviteter mv. Nye aktiviteter fungerer kun, hvis medlemmerne støtter op omkring dem og deltager.

Det første skridt er, at der er oprettet en ny Facebookgruppe, ”Chow-Chowhvalpe (gruppen for danske opdrættere og hvalpekøbere)”, hvor du som chowejer kan efterspørge alt omkring racen eller opdrættere kan lægge videoer eller billeder ind af hvalpe. En aktiv side som er præget af Chowfolk – intet er for stort eller for småt. Administratorer vil varetage opgaven at godkende diverse opslag og linke til DCCK´s hjemmeside. Disse tanker er kommet på baggrund af et forslag fra af vores medlemmer, der har opfordret klubben til at hjælpe vores medlemmer med at sælge de danske hvalpe. De har foreslået, at DCCK skal være aktiv med f.eks. at promovere for vores hvalpe. Facebookgruppen er oprettet af private chowfolk og bestyrelsen er begejstret for ideen og synes den skal udvides til at kunne rumme alt vedr. vores chower, men vi mangler hænder til at føre tingene ud i livet. En anden vigtig ting er, at vi stadig mangler hjælp til er vores klubblad, som vi håber vi kan få råd til at få ud til medlemmerne igen.

Har du gode ideer til at støtte op omkring klubben eller bare vil give en hjælpende hånd i forskellige sammenhænge, så lad os høre fra dig.  Send en mail til:  dcck@dcck.dk

Dette er nogen af de opgaver og tiltag som bestyrelsen arbejder med i øjeblikket. Der er mere end nogen sinde brug for hjælp fra alle fronter, så DCCK kan bestå og blive den klub som medlemmerne ønsker.

God sommer!

Med venlig hilsen

DCCK bestyrelse

You may also like...