Vigtigt nyt til medlemmerne af Dansk Chow Chow Klub

DCCK er i store økonomiske vanskeligheder.

På årets generalforsamling 2023 valgte den daværende kasserer at fratræde sin plads i bestyrelsen

Den nuværende bestyrelse har i forbindelse med, at vi efter årets generalforsamling er startet op igen og har fået adgang til klubbens bankkonto, kunnet konstatere at klubbens hovedkonto er tømt.

Det er udelukkende vores tidligere kasserer, der har haft adgang til kontoen. Bestyrelsen har efterfølgende konstateret, at klubbens faktiske likvide midler ikke står i sammenhæng med det, der af den tidligere kasserer er blevet oplyst f.eks. i forbindelse med årsregnskabet.

Det er betydelige midler, som den tidligere kasserer har sat over styr. Bestyrelsen er i gang med at få fuldt overblik over hvad, der faktisk er sket.

Bestyrelsen for DCCK har orienteret Dansk Kennel Klub om forholdet og har politianmeldt den tidligere kasserer for underslæb.

Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt ikke klar over, om klubben kan fortsætte som selvstændig klub under disse forhold – uden reelle midler.

Der arbejdes intenst på, hvad klubbens formåen er på både kort og langt sigt.

Klubbens medlemmer vil blive yderligere informeret, når vi ved mere.

Dansk Chow Chow Klubs bestyrelse

You may also like...