Konstituering efter Generalforsamlingen 2021

Efter den ordinære generalforsamling d. 5. september 2021 var der tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle havde stillet på til genvalg og der var ingen modkandidater. Det betyder, at Charlotte Nørskov Jensen, Stine Hjelme og Susanne Lunau er genvalgt for de næste to år i Dansk Chow Chow Klubs bestyrelse.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

  • Formand: Susanne Lunau
  • Næstformand: Charlotte Nørskov Jensen
  • Kasserer: Kenneth Rugaard
  • Sekretær: Stine Hjelme
  • Bestyrelsesmedlem: Louise Christiansen

Bestyrelsessuppleanter er:

  • 1. suppleant: Birgit Pedersen
  • 2. suppleant: Vivian Brudlykke

Referat fra generalforsamlingen følger.

You may also like...