Forvarsel til generalforsamling 2017

Generalforsamlingen i 2017 afholdes lørdag d. 18. marts 2017 øst for Storebælt.

På valg er:

Bestyrelse:

  • Mette Maj Lindorff – Modtager ikke genvalg
  • Grethe Lunau – Modtager ikke genvalg
  • Preben Krog

Bestyrelsessuppleanter:

  • Poul-Erik Flensborg
  • Birgit Pedersen

Revisor – Helle Rasmussen

Revisorsuppleant – Susanne Danielsen

Forslag til dagsordenen og indstillinger af kandidater til bestyrelsen skal jf. lovene være bestyrelsesformanden i hænde senest 1. hverdag efter d. 14. januar (dvs. i 2017 senest d. 16. januar). Øvrige poster opstilles på dagen.

Forslag og indstillinger sendes til formanden enten via alm. post eller pr. mail til formand@dcck.dk.

Indkaldelse til generalforsamlingen bringes i blad nr. 1, 2017.

 

You may also like...