Udsættelse af klubbens generalforsamling

Vi står desværre i en situation, hvor Covid-19 igen i år påvirker afholdelsen af klubbens generalforsamling. De danske myndigheder holder stadig fast i gældende restriktioner for større indendørs forsamlinger. Vores hovedorganisation Dansk Kennel Klub har ligeledes udsendt opfordring til at kredse og specialklubber udskyder arrangementer som bl.a. generalforsamlinger.

Set i lyset af den nuværende situation har bestyrelsen besluttet
at aflyse Generalforsamlingen d. 27. marts 2021.

Aflysningen af generalforsamlingen sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om Force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende. Det betyder, at generalforsamlingen kan udsættes, selvom den så ikke længere afholdes inden for fastlagte tidsfrister i klubbens love.

Da der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om hvordan situationen udvikler sig og hvilke anbefalinger, der kommer fra de danske myndigheder, er der pt. ikke fastlagt en ny dato for generalforsamlingen. Når situationen har normaliseret sig, vil vi hurtigst muligt melde ud med en ny dato. Du kan på klubbens hjemmeside www.dcck.dk, klubbens facebookside www.facebook.com/DanskChowChowKlub/og i medlemsbladet holde dig orienteret.

Vi er naturligvis kede af, at vi har været nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling og beklager de gener udsættelsen kan medføre, men håber på medlemmernes forståelse og opbakning i denne specielle situation.

På bestyrelsens vegne

Stine Hjelme
Sekretær, Dansk Chow Chow Klub

You may also like...