Ny bestyrelse

På den ekstraordinære generalforsamling søndag d. 11. maj 2015 blev de resterende poster besat:

 • Kasserer: Marianne Baden
 • Bestyrelsesmedlem: Michael Stagebo
 • Bestyrelsessuppleant: Susanne Damman og Maibritt Nielsen
 • Revisor: Helle Rasmussen
 • Revisorsuppleant: Finn Müller

Efter bestyrelsens konstituering har klubben nu følgende bestyrelse:

 • Formand: Mette Maj (valgt for 2 år)
 • Næstformand: Grethe Lunau (valgt for 3 år)
 • Sekretær: Preben Krog (valgt for 3 år)
 • Kasserer: Marianne Baden (valgt for 1 år)
 • Bestyrelsesmedlem: Michael Stagebo (valgt for 1 år)
 • suppleant: Susanne Dammann (valgt for 1 år)
 • suppleant: Maibritt Nielsen (valgt for 1 år)

Den nye bestyrelse er i gang med at planlægge det første bestyrelsesmøde, hvor bl.a. alle bestyrelsens opgaver skal fordeles så arbejdet kan komme i gang.

You may also like...