Nye kontaktpersoner i Sundhedsudvalget

Peter Jensen og Annalise Stagebo takker af for denne gang, som hhv. koordinator og udvalgsmedlem i Sundhedsudvalget. Der skal lyde en tak til dem begge for deres arbejde i udvalget.

Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde træffe beslutning om det videre arbejde med Sundhedsudvalget. Indtil en ny struktur / nye udvalgsmedlemmer er på plads vil formand Mette Maj og Stine Hjelme være kontaktpersoner for Sundhedsudvalget.

Mette Maj er overordnet ansvarlig for sundhedsudvalget. Alle generelle forespørgsler mv. skal rettes til Mette på formand@dcck.dk  

Stine Hjelme vil samle alle registreringer til parrings- og hvalpelisten samt sundhedsregistreret. Alle A & B kort samt tilmelding til Sundhedsregisteret skal sendes til Stine på stinehjelme@gmail.com. Stine sørger for at opdatere parringer og hvalpekuld på hjemmesiden i henhold til A & B kortene. Tilmeldinger til Sundhedsregisteret bliver også opdateret på hjemmesiden.

Du kan læse mere om Sundhedsudvalget på Sundhedsudvalget side ved at klikke her.

You may also like...