Konstituering efter Generalforsamlingen 2022

På den ordinære generalforsamling i dag d. 26. marts 2022 var to bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årige periode; Kenneth Rugaard og Louise Christensen. Begge modtog genvalg. Herudover skulle der findes to bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode pga. frafald. Her blev Preben Krog og Michael Stagebo valgt ind.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

  • Formand: Louise Christiansen
  • Næstformand: Charlotte Nørskov Jensen
  • Kasserer: Kenneth Rugaard
  • Sekretær: Preben Krog
  • Bestyrelsesmedlem: Michael Stagebo

Bestyrelsessuppleanter er:

  • 1. suppleant: Charlotte Jensen
  • 2. suppleant: Helle Rasmussen

Referat fra generalforsamlingen følger.

You may also like...