Udsættelse af Dansk Chow Chow Klubs generalforsamling

Corona-virus har skabt en ekstraordinær situation i Danmark. De danske myndigheder anbefaler, at man undlader at samle sig i større forsamlinger mv. Vores hovedorganisation Dansk Kennel Klub har ligeledes udsendt opfordring til at kredse og specialklubber aflyser træning, foredrag, udstillinger, generalforsamlinger mm.

Det berører også arrangementer i Dansk Chow Chow Klub. Klubudstillingen d. 22. marts er allerede aflyst og set i lyset af den nuværende situation med Corona-virus har bestyrelsen også besluttet at aflyse Generalforsamlingen d. 29. marts.

Aflysningen af generalforsamlingen sker under henvisning til den almindelige retsgrundsætning om Force majeure, fordi ingen har indflydelse på situationen, som udvikler sig løbende. Det betyder, at generalforsamlingen kan udsættes, selvom den så ikke længere afholdes inden for fastlagte tidsfrister i klubbens love.

Da der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed om hvordan situationen udvikler sig og hvilke anbefalinger, der kommer fra de danske myndigheder, er der pt. ikke fastlagt en ny dato for generalforsamlingen. Når situationen har normaliseret sig vil vi hurtigst muligt melde ud med en ny dato. Du kan på her på klubbens hjemmeside, klubbens facebookside www.facebook.com/DanskChowChowKlub/og i medlemsbladet holde dig orienteret.

Vi er naturligvis kede af at vi har været nødsaget til at aflyse den planlagte generalforsamling og beklager de gener udsættelsen kan medføre, men håber på medlemmernes forståelse og opbakning i denne meget specielle situation.

På bestyrelsens vegne

Stine Hjelme
Sekretær, Dansk Chow Chow Klub

You may also like...