Susanne Lunau træder af som formand

Susanne Lunau har valgt at trække sig som formand for bestyrelsen da hendes arbejdssituation gør, at hun ikke længere har den fornødne tid til både at varetage arbejdet i bestyrelsen og Udstillingsvalget. Susanne har derfor valgt at udtræde fra bestyrelsen, men fortsætter sit arbejde i Udstillingsudvalget. Susanne takker bestyrelsen for et godt samarbejde, men tiden efterlader desværre ikke plads til begge poster.

Det betyder, at der er sket en konstituering i bestyrelsen, så posterne fremover fordeles således:

  • Formand: Louise Christiansen
  • Næstformand: Charlotte Nørskov Jensen
  • Bestyrelsesmedlem: Birgit Pedersen
  • Kasserer: Kenneth Rugaard
  • Sekretær: Stine Hjelme
  • suppleant: Vivian Brudlykke

Dette er med til at understrege, at der er behov for flere nye kræfter for at sikre en fremtidig drift af klubben.

Pva. Bestyrelsen

You may also like...