Forvarsel til Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 26. marts 2022 i Lillebæltshallerne, Middelfart.

På ordinær valg er:

  • Kenneth Rugaard – genopstiller
  • Louise Christensen – genopstiller

Forslag til dagsorden og indstillinger af kandidater til bestyrelsen skal jf. lovene være bestyrelsen i hænde senest 1. hverdag efter d. 14. januar (dvs. d. 17. januar 2022). Forslag og indstillinger kandidater sendes til formanden på formand@dcck.dk.

Revisor og suppleanter til bestyrelsen kan opstilles på dagen.

Indkaldelse til generalforsamlingen bringes på klubbens hjemmeside samt udsendes direkte pr. e-mail eller post.

You may also like...