Konstituering efter generalforsamlingen

Efter den ordinære generalforsamling d. 30. august 2020 blev der valgt tre nye medlemmer ind i Dansk Chow Chow Klubs bestyrelse; Kenneth Rugaard, Louise Christiansen og Charlotte Nørskov Jensen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

  • Formand: Susanne Lunau
  • Næstformand: Charlotte Nørskov Jensen
  • Kasserer: Kenneth Rugaard
  • Sekretær: Stine Hjelme
  • Bestyrelsesmedlem: Louise Christiansen

Charlotte indtræder i igangværende turnus og er valgt for 1 år. Kenneth og Louise er valgt for 2 år.

Bestyrelsessuppleanter er:

  • 1. suppleant: Preben Krog
  • 2. suppleant: Michael Stagebo

Referat fra generalforsamlingen følger.

You may also like...