Klub Vinder 2020 og fremtidige Klub Vinder konkurrencer

Suspenderingen af eksisterende pointsystem for Klub Vinder 2020 pga. COVID19 har givet anledning til at gentænke vores konkurrencer – ind til nu har vi kørt med en Årets Chow Chow konkurrence og en Klub Vinder konkurrence. Begge med afslutning og kåring af vinderne på den samme udstilling, nemlig årsafslutningen.

Erfaringen fra 2019 var, at det blev en temmelig langsommelig og til sidst ikke særlig festlig affære.

Derfor har vi besluttet at ændre lidt på det eksisterende sådan at vi igen får skabt mulighed for, at begge konkurrencer får den opmærksomhed, som vi syntes vinderne fortjener.

Med afsæt i COVID19 og de konsekvenser det har haft for vores udstillings år, er der åbnet mulighed for at bryde med det gamle og starte noget nyt – det er så det vi vil gøre nu:

  • Klubvinder 2020
    • Der afholdes Klub Vinder udstilling den 6.12.2020 – det bliver en dobbelt udstilling, hvor den ene udstilling afvikles om formiddagen og den anden om eftermiddagen. Det bliver 2 uafhængige udstillinger hvor det tælles point og det samlede pointregnskab for begge udstillinger bliver grundlaget for kåring af Klub Vinder 2020. Mere information om dette vil komme her på hjemmesiden, Facebook samt i næste medlemsblad.
  • Klubvinder 2021
    • Der opstartes nyt Klub Vinder år, begyndende fra først kommende udstilling i Herlufmagle den 18.10.2020 det betyder, at Klub Vinder udstillingerne den 6.12.2020 tæller med til både Klub Vinder 2020 og Klub Vinder 2021.
    • Se opdateret regler for Klub Vinder konkurrencen: Pointsystem

Konkurrencen til Årets Chow 2020 er forsat suspenderet – Ny konkurrence starter ved begyndelse af udstillingsåret 2021.

På vegne af Udstillingsudvalget.

You may also like...