Efterlysning af redaktør

 • Er du glad for Chow Chow?
 • Finder du glæde i at gøre noget godt for andre?
 • Har du flair for at arbejde på computer?
 • Er du frisk på nye udfordringer?

Hvis du kan svare ja på ovenstående, er du måske lige den vi leder efter :-)

Efter +10 år som redaktør på vores medlemsblad har Annalise Stagebo valgt at give faklen videre. Vi leder derfor efter én (eller flere), som hurtigst muligt har lyst til at overtage faklen, så vi kan fortsætte med at udgive et godt medlemsblad.

Arbejdet med bladet kan løftes af en redaktør alene – eller af flere, som sammen udgør redaktionen og deler opgaverne mellem sig. En redaktør har altid mulighed for at udvide redaktionen med flere medlemmer.

Nogle af hovedopgaverne i bladarbejdet er bl.a.:

 • Modtagelse og gennemgang af materiale fra medlemmer, udvalg og bestyrelse
 • Gennemgang og behandling af billeder
 • Opsøge/indhente artikler og materiale, evt. fra tidligere blade, bøger, internettet
 • Undersøge Hundeweb for bl.a. nye importer
 • Opsætning af bladet
 • Samarbejde med trykkeren
 • Udsendelse af bladet til udenlandske medlemmer

I dag arbejdes der pt. i Photoshop til billedbehandling og InDesign til opsætning af bladet. Programmerne følger med, men der er også mulighed for at arbejde i andre programmer, hvis du har nogle andre præferencer.

Ingen er eksperter første dag de starter på noget nyt – og det er heller ikke forventningen her.

Det vigtigste er, at du har mod på opgaven og vant til at arbejde på computer. Så skal alt det praktiske og erfaringen nok følge med.

Og du står ikke alene.

Annalise har lovet at hjælpe med en god introduktion til redaktørarbejdet, så du kommer godt i gang med den nye opgave.

Der findes også en vejledning til hvilket indhold, der typisk er med i de forskellige blade i løbet af året, og bestyrelsen er i gang med en opdatering af alle forretningsordner for udvalgene – heriblandt bladudvalget/redaktionen. Så der vil også komme nogle rammer her at kunne støtte sig op ad.

Og så står bestyrelsen selvfølgelig også til rådighed med hjælp og sparring.

Har du nogle spørgsmål til ”jobbet” som redaktør eller ved du allerede nu, at du er klar på opgaven, skal du kontakte Stine Hjelme på sekretariat@dcck.dk eller tlf. 41400330.

You may also like...