Referat af generalforsamling og bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har ekstraordinært valgt at offentliggøre referater på hjemmesiden, så medlemmer har mulighed for at følge bestyrelsens arbejde, mens vi står i vadestedet mellem to redaktioner på vores medlemsblad. Når referaterne er bragt i et blad vil de igen blive slettet fra hjemmesiden.

Følgende referater er pt. tilgængelige:

/Bestyrelsen

You may also like...