Præcisering af reglerne i Årets Chow Chow og Klubvinder konkurrencerne

Da medlemskab af DCCK er en forudsætning for at deltage i klubkonkurrencerne er det nødvendigt, at ejeroplysningerne kan findes i kataloget, så vi kan bekræfte om ejeren af hunden, er medlem af klubben.

Det betyder, at hvis man ønsker at deltage i klubbens konkurrencer skal man ved tilmeldingen til udstillingen huske at acceptere, at ejeroplysninger må offentliggøres i kataloget.

Fremover vil der kun blive tildelt point på hunde, hvor oplysning om ejer findes i kataloget (og ejeren er medlem af DCCK). Dvs. at står der ”ejer oplysning ønskes ikke oplyst” i kataloget vil hunden på den pågældende udstilling ikke få point, selv om ejeren er medlem af klubben. Dette er gældende for hver enkelt udstilling. Dvs. er ejeroplysninger offentlig på én udstilling, men ikke en anden, tildeles der kun point for de udstillinger, hvor ejeroplysningerne er offentlige i kataloget.

Dette er nu også præciseret i reglerne for konkurrencerne: Læs her.

Denne præcisering gælder fra og med udstillingen i Bredsten d. 22.03.20. Hvis du allerede har tilmeldt din hund denne udstilling og valgt, at ejeroplysninger ikke skal offentliggøres er det muligt at ændre dette. Det gør du ved at sende en mail til show@dcck.dk og bede dem ændre indstillingen på din tilmelding.

Sådan gør du hvis du gerne vil offentliggøre ejeroplysninger i kataloger:

Beslutning pr. udstilling:

Når du i Hundeweb har valgt hund og hvilke klasse den skal tilmeldes, kommer du videre til en side, hvor der står:

Ejeroplysninger

Vælg om ejeroplysninger (navn og adresse) skal offentliggøres på internettet i kataloget og sammen med hundens resultat og kritik. Ejeroplysningerne fjernes automatisk fra internettet efter 2 år

Her er automatisk sat ”nej” og du har mulighed for at vælge ”ja” (så vises dit navn i kataloget)

Beslutning for fremtidige udstillinger:

På Hundeweb går du ind på ”Min side” og her vælger du ”Min profil”. Nederst på denne side finder du afsnittet ”Mine oplysninger i katalog mv.” I bunden af dette afsnit kan du vælge at sætte et flueben ud for teksten ”Jeg ønsker, at Hundeweb.dk for mit vedkommende automatisk viser mine private oplysninger i katalog mv.”

Hvis du sætter flueben her og trykker på opdater vil ejeroplysninger altid være for udfyldt med ”ja”. Du kan stadig ved hver tilmelding manuelt vælge nej pr. hund du tilmelder en udstilling.

Udstillingsresultater i medlemsbladet

Ved udstillingsresultater i medlemsbladet vil opdrætter- og ejeroplysninger blive taget direkte fra kataloget. Så hvis der i kataloget står ”ejer oplysninger ønskes ikke oplyst” vil det også blive det, som kommer til at stå i bladet ved den pågældende udstilling. Dette gælder pr. udstilling. Dvs. er ejeroplysninger offentlig på én udstilling, men ikke en anden, nævnes ejeroplysninger kun ved de udstillinger, hvor ejeroplysningerne er offentlige i kataloget. Dette for at sikre at vi overholder GDPR lovgivningen.

You may also like...