Indkaldelse til Generalforsamling 2016

DCCK Logo

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DANSK CHOW CHOW KLUB
lørdag den 2. april 2016 kl. 11.00 i Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov, 7000 Fredericia.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Valg af mindst 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, meddelelse af ansvarsfrihed.
 6. Forelæggelse af budget for igangværende regnskabsår
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
  1. Forslag fra Tom og Susanne Danielsen. Ændring af Klubbens love §7 – Bestyrelsen (forslaget kan læses i Chow Chow bladet nr. 1/2016)
 9. Valg af:
  1. Kasserer
  2. Bestyrelsesmedlem
  3. Bestyrelsessuppleanter
  4. Revisor
  5. Revisorsuppleant
 10. Eventuelt

På valg jf. Pkt. 9:

Kasserer: Marianne Baden – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Michael Stagebo – modtager ikke genvalg
Bestyrelsessuppleanter: Susanne Dammann og Maibritt Nielsen
Revisor og revisorsuppleant: henholdsvis Per Hansen & Finn Müller

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Klubben er vært ved en kop kaffe/the med brød.

Der er mulighed for at købe øvrige drikkevarer og smørrebrød (3 stk. for 100 kr.). Smørebrød bestilles hos Preben Krog på mail sekretariat@dcck.dk - senest d. 26. marts 2016.

Husk at kontingent skal være betalt senest d. 31. januar 2016.

Rettidig betaling af kontingent skal være overholdt for at opretholde stemme- og valgret på generalforsamlingen.
Nye medlemmer skal have været medlem minimum 6 mdr. for at have stemme- og valgret.

Ikke medlemmer gøres opmærksomme på, at de kun kan være til stede såfremt Generalforsamlingen tillader det.

Med venlig hilsen DCCK’s Bestyrelse

You may also like...