Generalforsamling 2016 – forvarsling

DCCK Logo

Forvarsling til Generalforsamling 2016 - nærmere informationer følger.

Afholdes lørdag d. 2. april 2016 vest for Storebælt.

På valg er:

  • Kasserer - Marianne Baden
  • Bestyrelsesmedlem - Michael Stagebo
  • Suppleanter til bestyrelsen – Susanne Dammann & Maibritt Nielsen
  • Revisor - Per Hansen
  • Revisorsuppleant – Finn Müller

Forslag og til dagsordenen og indstillinger af kandidater til bestyrelsen skal jf. lovene være bestyrelsesformanden i hænde senest 1. hverdag efter d. 14. januar (dvs. i 2016 senest d. 15. januar). Øvrige poster opstilles på dagen.

Forslag og indstillinger sendes til formanden enten via alm. post eller pr. mail til formand@dcck.dk.

Indkaldelse til generalforsamlingen bringes i blad nr. 1, 2016.

You may also like...