To nye æresmedlemmer

Det er ikke hver dag, at der udnævnes æresmedlemmer i klubben. Men i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum, er der blevet udnævnt hele to nye æresmedlemmer.

Det skete til 50 års jubilæumsarrangementet i Løgballe, hvor næstformand Charlotte Nørskov Jensen tog ordet og begyndte at tale om to personer, der gennem mange år har gjort en kæmpe indsats i klubben. Langsomt gik det op for de to medlemmer, at det var dem, der blev talt om – og at de blev udnævnt som æresmedlemmer.

Det drejer sig om

  • BIRGIT DAMMANN
  • MERETE KVETNY

Begrundelsen for deres udnævnelse er, at de begge igennem årene har udvist et stort engagement og deltaget aktive i klubbens arbejde.

Merete har været medansvarlig til at starte Dansk Chow Chow Klub op i tidernes morgen og Birgit har været medlem siden 1974.

Begge har sat deres præg på klubben, som den er i dag. De har bl.a. taget initiativ til at starte udvalg op. Merete startede Sundhedsudvalget og Birgit har fået Ejerskifteudvalget op og stå. Begge har gennem året været aktive i forskellige udvalg samtidigt med at de begge har været succesfulde opdrættere gennem årene og bidraget til at nye medlemmer er kommet til i klubben.

Udnævnelsen blev markeret ved overrækkelsen af en flot buket blomster og jubilæumsfad og -krus til de to tydeligt berørte og glade æresmedlemmer.

Tak for indsatsen Birgit og Merete – og tillykke med udnævnelsen.

Æresmedlemmer Dansk Chow Chow Klub

You may also like...